RoKi U9 joukkueessa yhteisöosaaminen on huippuluokkaa!
Julkaistu: 02.02.2024 16.25

RoKi U9 joukkueessa yhteisöosaaminen on huippuluokkaa!

Rovaniemen Kiekko on mukana Urheiluseura 2.0 pilotissa, johon sisältyy 1–2 kertaa vuodessa toteutettavat Seurayhteisötestit, joiden tarkoituksena selvittää kuinka osallistuvia, tavoitteisiin sitoutuneita, yksimielisiä ja omatoimisia seuramme joukkueet ovat. Seurayhteisötestit toimitetaan RoKissa kaikille seuratoimijoille, eli seuran työntekijöille, toimihenkilöille ja harrastajien vanhemmille, joiden yhteystiedot löytyvät Jopoxista, sekä lisäksi seuran yhteistyökumppaneille.

(klikkaa kuva suuremmaksi)

Seurayhteisötesti toteutettiin viimeksi marraskuussa 2023 ja tulokset paljastivat, että RoKin joukkueista U9, U11, U14, U15 ja U18 Akatemia ovat yhteisöosaamiseltaan ihanteellisella tasolla. Näissä joukkueissa on toimiva, eli sopivan osallistuva, tavoitteellinen, kriittinen ja yksimielinen kokoonpano. Yhteisöosaaminen on koko yhteisölle kuuluvaa tavoitteellista yhteenkuuluvuuden rakentamista ja yhteisön toimintatapojen ja -mallien kehittämistä.

ROKI U9 - Vastuunjakoa, oppimista, vahvuuksien hyödyntämistä, laadukasta tekemistä ja hauskanpitoa!

Kävin RoKi U9 johtokuntakummina joukkueen vanhempainkokouksessa tammikuussa ja koko illan ajan yritin tehdä havaintoja, jotka voisivat selittää tämän joukkueen yhteisöosaamisen hyvää tasoa. Mielestäni joukkueen menestymisen voi tiivistää viiteen teemaan 1. JAETAAN VASTUUTA 2. OPITAAN TOISILTA 3. HYÖDYNNETÄÄN VAHVUUKSIA 4. TEHDÄÄN ASIAT LAADUKKAASTI ja 5. PIDETÄÄN HAUSKAA JA VEDETÄÄN TÄYSII

JAETAAN VASTUUTA: tehtäviä on jaettu laajasti vanhempien kesken, esimerkiksi valmennusryhmään kuuluu peräti 7 valmentajaa. Joukkueella on rahastonhoitaja ja joukkueenjohtaja, mutta niin sanottujen varsinaisten toimihenkilöiden lisäksi joukkueella on omat EA- ja some-vastaavat sekä erillinen varainkeruutiimi. Lisäksi kaikki muut joukkueen vanhemmat auttavat nimettyjä toimihenkilöitä aktiivisesti. Esimerkiksi joukkueen some-vastaava kertoi, että on iloinen, kuinka moni vanhempi on lähtenyt mukaan joukkueen sometilin päivitykseen ja laittavat videoita sekä kuvia matalalla kynnyksellä treeneistä ja pelireissuilta. Lisäksi huomasin, kuinka joukkueenjohtaja kiitti puheenvuoroissaan useaan otteeseen vanhempien aktiivista osallistumisesta toimintaan ja korosti kuinka tärkeää on, että toiminta myös jatkuu sellaisena – me teemme yhdessä tätä meidän lapsille.

OPITAAN TOISILTAMME: tästä yksi hyvä esimerkki oli se, kun joukkueen vastuuvalmentaja kertoi, kuinka pitää rikkautena sitä, että joukkueessa on mukana perheitä, joilla ei ole lainkaan lajitaustaa, sillä se on saanut tarkastelemaan asioita ihan uudesta näkökulmasta ja antanut uusia ideoita toiminnan kehittämiseen. Myös joukkueenjohtaja korosti kuinka kaikkien mielipiteet ja ajatukset ovat erittäin tervetulleita – ja niitä vanhemmat myös kertoivatkin. Eli joukkueessa on ymmärretty, että kaikkien osallistaminen mahdollistaa myös oman jatkuvan oppimisen ja toiminnan parantamisen, lajitaustasta tai sen puuttumisesta huolimatta.

HYÖDYNNETÄÄN VAHVUUKSIA: oli ilmiselvää, että tehtäviä joukkueessa oli jaettu henkilöille, jotka omasivat erityistä osaamista ja mielenkiintoa kyseiseen tehtävään. Esimerkiksi varainkeruutiimi oli saanut hankittua joukkueelle todella huiman ja kaikki odotukset ylittävän tukipotin, eli myyntiosaamista selvästikin tästä tiimistä löytyy.

TEHDÄÄN ASIAT LAADUKKAASTI: laadukkuus näkyy joukkueen tekemisessä kautta linjan, ihan jo vanhempainpalaverin esitysmateriaalista taloushallintoon, valmentamiseen sekä huoltajien toimintaan. Joukkueen some-kanavaan tuotetaan aktiivisesti laadukasta sisältöä, jonka kautta pääsee kurkistamaan mitä harjoituksissa ja pelireissuilla tapahtuu. Joukkue noudattaa seuran toimintaohjeita ja antaa myös palautetta aktiivisesti, jos seuran ohjeistuksissa on epäselvyyksiä tai puutteita. Ratkaisukeskeisyys kuvaa tätä porukkaa erinomaisesti!

PIDETÄÄN HAUSKAA JA VEDETÄÄN TÄYSII: Vastuuvalmentaja totesi, että treeneissä ja peleissä vedetään aina täysiä ja pidetään hauskaa – ja näyttää pätevän kyllä kaikkeen muuhunkin U9 joukkueen toimintaan. Joukkueen hyväntuulisen ja ystävällisen meiningin ovat huomanneet muutkin RoKin joukkueet. Joukkueenjohtajalta on tultukin tiedustelemaan, että miten ihmeessä kaikki vanhemmat ovat niin mahtavasti mukaan ja mikä tämän iloisen menon taustalla oikein on? Oma päätelmäni asiaan oli, että tämä porukka on organisoitunut joukkueeksi, heillä on hauskaa yhdessä ja lisäksi kaikki vanhemmat todella HALUAVAT olla mukana mahdollistamassa joukkueen matkaa ja kokemassa myös itse sen kaiken – sen matkan, joka varmasti muistetaan vielä kiikkustuolissakin. Tällä joukkueella on yhteinen tavoite.

(klikkaa kuva suuremmaksi)

RoKi U9 joukkueen mahdollistajat ja yhteisöosaamisen ammattilaiset joukkueen pikkujouluissa 2023

Sanna-Maria Kumpula
RoKin johtokunnan jäsen ja RoKin Urheiluseura 2.0 pilotin koordinaattori

Mistä on kyse?

Urheiluseura 2.0 auttaa seuraamme mittaamaan, ymmärtämään, sanoittamaan ja kehittämään yhteiskunnallista vaikuttavuuttamme. Urheiluseura 2.0 kautta saamme jatkossa seura- ja joukkuekohtaisia tavoitteita, joita kehittämällä on mahdollista saada kaikkia joukkueita mahdollisimman lähelle nelikentän keskustaa. Tällä hetkellä Rovaniemen Kiekon kestävyysindeksi on 65 ja se on vertailuun osallistuneista seuroista kaikista korkein (urheiluseuroja vertailussa oli yhteensä 17). Korkea seuran kestävyysindeksi kertoo yhteisöosaamisesta, eli kestävästä tavasta organisoida toiminta siten, että se mahdollistaa uusille tulijoille pitkän seurauran heidän niin halutessaan.