Julkaistu: 09.09.2020 00.00

Tiedote 9.9.2020


Tiedote 9.9.2020

Seura on nimennyt jääkiekkoliiton ohjeistuksen mukaisesti korona- hygieniavastaavan. Vastaavana toimii johtokunnan jäsen, Antti Latvakoski.

sähköposti: anttilatvakoski@gmail.com
puh. 040 5623337

Tehtävät:

Tehtävänä on välittää tietoa esim. päivittyvistä korona-ohjeistuksista (avi, jääkiekkoliitto, thl). Tehtävänä on lisäksi osaltaan valvoa ohjeistusten noudattamista. Ennustettavissa on, että koronan osalta tulee tulevan kauden vastaan monenlaisia kysymyksiä. Koronavastaa pyrkii vastaamaa näihin kysymyksiin mahdollisuuksien mukaan ja hankkii tarvittaessa lisätietoa esim. viranomaisilta tai jääkiekkoliitolta. Korona-/hygieniavastaava koordinoi seuran viestintää koronavirukseen liittyvän tiedotuksen osalta.

Viestintä seuran sisällä:

Viestintä tapahtuu kaikissa tapauksissa joukkueenjohtajien kautta. Mikäli joukkueen sisällä (vanhemmat, pelaajat, toimihenkilöt) herää kysymyksiä, välitetään nämä kysymykset eteenpäin joukkueenjohtajan kautta koronavastaavalle. Vastaavalla tavalla seuran, jääkiekkoliiton ja viranomaisten suunnalta tuleva viestintä välitetään joukkueenjohtajille, jotka välittävät tiedon eteenpäin joukkueille.

Toiminta tilanteessa, jossa pelejä joudutaan siirtämään:

Yhteydenpito jääkiekkoliiton suuntaan hoidetaan koronavastaavan ja valmennuspäällikön yhteistyönä. Jääkiekkoliitto vastaa pelien siirtämisestä U13 – U20 ikäluokissa. U12 ikäluokista alaspäin pelien siirtämisestä vastaa jääkiekkoliiton Lapin alue.