Rovaniemen Kiekko ry:n jaostot kaudella 2021-2022.

Jaostojen toimintaperiaatteet:

 • Jaostot hoitavat kaiken toimintansa seuran johtokunnan laatiman johtosäännön tai linjausten mukaisesti.
 • Jaostot johtavat ja kehittävät yhdessä valmentajien, toimihenkilöiden ja muiden seuratoimijoiden kanssa jääkiekkotoimintaa Rovaniemen Kiekko ry:ssä.
 • Jaostot vastaavat seuran johtokunnan tekemien päätösten toteuttamisesta.
 • Jaostovastaava vastaa kehittämisehdotusten esittelemisestä johtokunnalle.
 • Johtokunnasta tai seurasta valitaan kullekin jaostolle jaostovastaava, jonka kautta kommunikoidaan seuratoimijoiden ja johtokunnan välillä
 • Jaostot kokoontuvat ja käsittelevät jaostolle kuuluvia asioita esimerkiksi kerran kuussa kuukauden viimeisellä viikolla
 • Jaostot laativat suuntaa antavat toimintasuunnitelmat


Seuran jaostot ja jaostovastaavat ovat:

Kilpakiekkojaosto

 • Heikki Kemppainen – 040 726 2070

Juniorikiekkojaosto

 • Kimmo Tuunala – 050 353 6311

Toimihenkilöjaosto

 • Kari Laitila – 0400 393 410

Talousjaosto

 • Tiina Yrjänheikki – 050 355 6242
 • Seppo Pörhölä – 040 521 7126
 • Juho Joona – 050 532 1873

Turvallisuus– ja tilapalvelujaosto

 • Tomi Lampinen – 0400 580 870
 • Tanja Mäki-Runsas – 040 505 2859

Viestintä – ja mediajaosto

 • Kimmo Mäki – 040 848 0539
 • Teemu Kangas – 045 204 7158