Joukkue

Koivuranta Luukas
Peuranen Onni
4
Hiltunen Saku
8
Kiiskinen Ville
9
Ahonen Nooa
10
Hoffren Vili
11
Kilpeläinen Ante
15
Honkanen Morris
16
Sainio Lara
17
Numminen Justus
20
Onnela Luukas
21
Jokinen Joel
22
Jäämuru Vilho
23
Hakulinen Jetro
24
Poikela Eemil
26
Raappana Vili
29
Oiva Niklas
30
Turunen Miiku
32
Kajula Antti
33
Sirkka Elmeri
34
Lambacka Jarkko
40
Kaikkonen Klaus
42
Kaarlejärvi Jesper
45
Louhikoski Jasu
45
Vaarala Eemi
46
Kesti Osku
47
Puljula Santeri
50
Tepsa Väinö
58
Sääskilahti Viljami
64
Daavittila Juho
77
Vanhanen Matias
87
Turunen Konsta

Toimihenkilöt