Joukkue

4
Hiltunen Saku
5
Sirkka Elmeri
8
Kiiskinen Ville
9
Ahonen Nooa
10
Hoffren Vili
13
Louhikoski Jasu
14
Koskitalo Luka
15
Honkanen Morris
16
Sainio Lara
17
Numminen Justus
20
Onnela Luukas
21
Jokinen Joel
22
Jäämuru Vilho
23
Hakulinen Jetro
24
Poikela Eemil
25
Pitkänen Tuukka
26
Raappana Vili
27
Vaarala Eemi
29
Oiva Niklas
30
Turunen Miiku
32
Kajula Antti
34
Lambacka Jarkko
35
Junttila Eemeli
37
Varanka Elmeri
40
Kaikkonen Klaus
41
Ylikoski Jere
42
Kaarlejärvi Jesper
44
Pirilä Leevi
46
Kesti Osku
47
Puljula Santeri
50
Tepsa Väinö
53
Pynninen Onni
58
Sääskilahti Viljami
60
Hämäläinen Patrik
64
Daavittila Juho
77
Vanhanen Matias
87
Turunen Konsta

Toimihenkilöt